ادرس جعلی

محمدی

سلام یه چک3.200.000تومانی بابت خرید لوازم خانگی از اراک فرستادم به تهران و طرف تهرانیم خرجش کرده-  حالا یه نفر روی چک من تو شورا حل اختلاف تهران اقدام کرده و یه ادرس اشتباه و یه تلفن اشتباه از من داخل خود تهران داده و مثل ااینکه یا حکم جلب گرفته یا داره میگیره- ولی هیچ ابلاغیه ای دست من نرسیده چون مغازه من اراک هستش و ادرسی که به بانک دادم هم ادرس مغازه هست- ولی طرف تهرانی یه ادرس تو خود تهران داده و مثل اینکه رفتند به اون ادرس اشتباهی و گفتن من مالی برای توقیف هم ندارم و بقیه پرونده- الان باید  چه کار کنم که مهلت به دست بیارم
 
محمدی

سلام یه چک3.200.000تومانی بابت خرید لوازم خانگی از اراک فرستادم به تهران و طرف تهرانیم خرجش کرده-  حالا یه نفر روی چک من تو شورا حل اختلاف تهران اقدام کرده و یه ادرس اشتباه و یه تلفن اشتباه از من داخل خود تهران داده و مثل ااینکه یا حکم جلب گرفته یا داره میگیره- ولی هیچ ابلاغیه ای دست من نرسیده چون مغازه من اراک هستش و ادرسی که به بانک دادم هم ادرس مغازه هست- ولی طرف تهرانی یه ادرس تو خود تهران داده و مثل اینکه رفتند به اون ادرس اشتباهی و گفتن من مالی برای توقیف هم ندارم و بقیه پرونده- الان باید  چه کار کنم که مهلت به دست بیارم