فاقد شناسنامه هستم

محمد
سلام. من ۳۳ سال دارم ولی شناسنامه ندارم. از محل تولدم و پدر و مادرم اطلاعی ندارم. هیچ نسبی هم نمیتوانم ارائه دهم. آیا میتوانم شناسنامه بگیرم؟