شهادت خویشاوندان

Fatemeh
سلام ،من فردا میخوام برم دادگاه برای برادر شوهرم در مورد تخریب دیوار باغ توسط همسایه اش شهادت بدم آیا نسبت من رو دادگاه با شاکی می پذیره..؟ با تشکر از شما


Fatemeh
سلام ،من فردا میخوام برم دادگاه برای برادر شوهرم در مورد تخریب دیوار باغ توسط همسایه اش شهادت بدم آیا نسبت من رو دادگاه با شاکی می پذیره..؟ با تشکر از شما