چك شركت

عبدالله

با سلام
من يك فقره چك مدت دار از شركتي دريافت كردم در موعد به بانك مراجعه كردم موجودي نداشت برگشت زده و سپس شكايت حقوقي كردم و حكم غيابي به نفع من صادر شد لكن متوجه شديم مديرعامل  قبلي كه چك را امضا كرده پس از صدور چك شركت را به شخص غير واگذار نموده و مدير عامل جديد يك فرد ١٨ ساله است كه هيچ مال و اموالي ندارد از بانكها هم استعلام شد شركت هيچ پولي ندارد سوال ايا پيگيري موضوع ممكن است براي من نفعي داشته باشد و ايا من ميتوانم براي مديرعامل بي پول و كم سن وسال حكم بازداشت بگيرم يا نه؟؟؟ متشكرم