چک یا سفته

هدی

سلام .وقت بخیر

می خواستم بدونم برای گرفتن ضمانت از بازاریاب ، سفته مناسب تر است یا چک؟ با چه شرایطی؟؟؟

به فرض مثال سفته ای که پشتش توسط دو نفری امضا شده که هیچ گواهی امضایی از آنها نداریم و موقع امضا کردن اینجا نبودن ،اعتبار قانونی دارد؟؟؟