تعيين وكيل

مهنيو

سلام خسته نباشيد من ميخوام از شوهرم طلاق بگيرم و در اصفهان هم زندگي ميكنم خواستم ببينم اگ وكيل بگيرم و خودم برم شهر ديگ وكيل ميتونه همه كارهارو بدون نياز ب من انجام بده؟ك من تا روز طلاق اصفهان نيام مرسي از شما