دادخواست تقابل چک

باسلام و خسته نباشید

بردار من سال 93 یک فروشگاه از یکی از ادارات نیمه دولتی اجاره کرد که برای ضمانت نگه داری و تخلیه و اجاره از من یک چک دریافت کردن و من هم بعنوان ضامن زیر صفحات قرارداد رو امضا کردم. وقتی یکسال قرارداد تمام شد برای سال بعد به برادرم گفتم تمدید نکنه چون احتمال ورشکستگی داره و من نمیخوام ضامنش باشم ولی تمدید کرد و من هم برای امضا قرارداد جدیدش با مبلغ جدید نرفتم و امضا هم نکردم اما بی اجازه من اون اداره در قرارداد جدید بازهم چک من رو برای ضمانت گذشاته، از قضا برادرم ورشکست شده و چند ماهی اجاره به اونها نداد و قرارداد تابستان 95 فسخ شد حالا اون اداره بدون اینکه برن سراغ برادرم و چکی از از اونم داشتن فرم بزنن چک من رو فرم زدن و الان دادگاه دارم درصورتیکی در قرارداد جدید من ضامن نیستم و این چک رو من برای قرارداد سال 93 دادم. سوال من این بود روز دادگاه میتونم درخواست تقابل چکمو بدمو و لاششو پس بگیریم؟

ممنون از وقتی که برای پاسخ به سوال میزارید.

 
باسلام و خسته نباشید

بردار من سال 93 یک فروشگاه از یکی از ادارات نیمه دولتی اجاره کرد که برای ضمانت نگه داری و تخلیه و اجاره از من یک چک دریافت کردن و من هم بعنوان ضامن زیر صفحات قرارداد رو امضا کردم. وقتی یکسال قرارداد تمام شد برای سال بعد به برادرم گفتم تمدید نکنه چون احتمال ورشکستگی داره و من نمیخوام ضامنش باشم ولی تمدید کرد و من هم برای امضا قرارداد جدیدش با مبلغ جدید نرفتم و امضا هم نکردم اما بی اجازه من اون اداره در قرارداد جدید بازهم چک من رو برای ضمانت گذشاته، از قضا برادرم ورشکست شده و چند ماهی اجاره به اونها نداد و قرارداد تابستان 95 فسخ شد حالا اون اداره بدون اینکه برن سراغ برادرم و چکی از از اونم داشتن فرم بزنن چک من رو فرم زدن و الان دادگاه دارم درصورتیکی در قرارداد جدید من ضامن نیستم و این چک رو من برای قرارداد سال 93 دادم. سوال من این بود روز دادگاه میتونم درخواست تقابل چکمو بدمو و لاششو پس بگیریم؟

ممنون از وقتی که برای پاسخ به سوال میزارید.