رد مال

اصغر اسفندیاری

با سلام و احترام : از بابت فروش مال غیر به 2سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 12 میلیون تومان و رد مال به شاکی به مبلغ 280 میلیون محکوم شدم .دو سال حبس را تمام کردم و فعلا در جزای نقدی می باشم . در زندگی فقط یک دستگاه  ماشین پراید مدل 88و سه دانگ خانه سر پناه خانواده را دارم سوال اینجاست شاکی می تواند .ماشین و خانه بنده را به نفع خویش توقیف کند و بفروشد ؟ یا اینکه جز مستثنیات هستند