سنوات ارفاقی معلمان مدارس استثنایی

احمد

با سلام و خسته نباشید

بنده در سال88 تبدیل وضعیت شده و در مدارس استثنایی مشغول کار شدم .طبق اساسنامه تشکیل مدارس استثنایی باید به ازای 5 سال خدمت 1 سال سنوات ارفاقی  تعلق می گرفت .با عنایت به اینکه عضو صندوق تامین اجتماعی هستم آموزش و پرورش از احتساب سنوات ارفاقی نسبت به بنده سر باز می زند در حالی همکاران بنده که عضو صندوق خدمات درمانی هستند از این مزایا استفاده می کنند.آیا با شکایت به وزارت یا دیوان می توانم احقاق حق نمایم .لطفاً راهنمایی بفرمایید. از الطاف شما کما تشکر را دارم.
احمد

عدم احتساب سنوات ارفاقی مدارس استثنایی
احمد

با سلام و خسته نباشید

بنده در سال88 تبدیل وضعیت شده و در مدارس استثنایی مشغول کار شدم .طبق اساسنامه تشکیل مدارس استثنایی باید به ازای 5 سال خدمت 1 سال سنواتارفاقی  تعلق می گرفت .با عنایت به اینکه عضو صندوق تامین اجتماعی هستم آموزش و پرورش از احتساب سنوات ارفاقی نسبت به بنده سر باز می زند در حالی همکاران بنده که عضو صندوق خدمات درمانی هستند از این مزایا استفاده می کنند.آیا با شکایت به وزارت یا دیوان می توانم احقاق حق نمایم .لطفاً راهنمایی بفرمایید. از الطاف شما کما تشکر را دارم.