ارثیه

تقوایی

با سلام و خسته نباشید

پدر من در قید حیات و سلامت کامل هستند و مقداری زمین در یکی از روستاها دارند (سند ندارد و دست نویس قدیمی دارند)

و به صورت شفاهی این زمین ها را بین  4 پسرش تقسیم کرده است. دو برادرم زمین های خود را فروخته اند. و با توجه به اخلاق یکی از برادرهایم که ممکن است بعد از خدای نکرده فوت پدرم  دبه در بیاورد و دوباره از زمین های باقی مانده (سهم دو برادر دیگر) ارث بخواهد. لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنیم.

پدرم چون فرد قدیمی هست حاضر به آمدن به ثبت اسناد برای رسمی کردن ارث نیست. آیا دست نویس  با مهر و امضای پدرم مبنی بر اینکه زمین ها را   تقسیم کرده  و سهم هر کس مشخص هست کافی است ؟؟

سپاسگذارم