نریختن بیمه

سلام من تو نانوایی کار میکردم بیمه ام ریخته نشده چیکار باید کنم