شکایت درخواست دیه حادثه ورزشی

ناصر لطفی

دختر خانم بنده در سالن ورزشی هننگام تمرین بسکتبال و برخورد با هم بازی خود استخوان ترقوه سمت راست ایشان شکسته که بیمه فدراسیون پزشکی ج ا ا هستند که قانون خودشون را دارند گویا، لطفا راهنمایی کنید آیا میتوان درخواست دیه نمود . و ..