شکایت در وزارت کار

محمد شمس
سلام در پرونده ای بنده به عنوان مدیر ساختمان بوده ام.ودر سال ۹۳ ۹۳ مدیر نبودم وبا توجه به شکایت سرایدار بابت حق حقوق خود نام من را به عنوان مدیر داده است .وحال اینکه بنده در بهمن ۹۳ از انجا نقل مکان کرده ام و هیچکونه ابلاغیه ای هم دریافت نکردم.جدیدا متوجه شده ام که اجرای احکام سند ماشین من را توقیف کرده است .