واريز اشتباه وجه به حساب بلاك شده

ساناز

اگر مبلغی اشتباها به حسابى که توسط بانک مرکزى بلاک شده است واریز شود چطور میشود انرا برگرداند