کالای قاچاق

کورش

سلام

یک دستگاه موتورسیکلت سنگین اسپرت با حجم سیلندر 1000 سی سی داشتم که سند نداشت و در عرف عامیانه به موتور عربی معروف است و مدت زمانی است که نیروی انتظامی آنرا توقیف کرده است. قیمت موتور حدود 20 میلیون تومان است. چه مقدار جریمه باید بپردازم؟ بارها به اداره ورزش و جوانان مراجعه کرده ام تا زیر نظر این اداره موتورسواری کنم که متاسفانه جوابی نگرفته ام.اینکه مهندس مکانیک هستم و به خاطر علاقه ای که داشته ام به رشته مکانیک رفته ام و چنین موتوری خریده ام تخفیفی در جریمه من دارد؟  
کورش

سلام

یک دستگاه موتورسیکلت سنگین اسپرت با حجم سیلندر 1000 سی سی داشتم که سند نداشت و در عرف عامیانه به موتور عربی معروف است و مدت زمانی است که نیروی انتظامی آنرا توقیف کرده است. قیمت موتور حدود 20 میلیون تومان است. چه مقدار جریمه باید بپردازم؟ بارها به اداره ورزش و جوانان مراجعه کرده ام تا زیر نظر این اداره موتورسواری کنم که متاسفانه جوابی نگرفته ام.اینکه مهندس مکانیک هستم و به خاطر علاقه ای که داشته ام به رشته مکانیک رفته ام و چنین موتوری خریده ام تخفیفی در جریمه من دارد؟