عکسلعمل بنده در این مورد

morteza

با سلام من یک مغازه دار هستم مدتی پیش از یکی از اشناها مبلغی را به عنوان قرض به مبلغ یک میلیون تومان درخواست کردم و ایشان نیز مبلغ رو با اینترنت در مغازه بنده با کامپیوتر من به حساب من واریز کرد و طی یک ماه قرار شد مبلغ رو به حساب ایشان واریز کنم و این کار رو هم کردم و رسید رو هم نگه داشتم بعد از دو ماه این شخص از من شکایت کرده و مدعی شد که مبلغ چهار میلیون از حساب بانکی من توسط این اقا برداشت شده به شورای حل اختلاف کشیده شد که شورا هم بعد از مدتی یکی از کارشناس های بانک ملی را برای استعلام وضعیت شاکی و بنده تعین کرد و بعد از مدتی نظر کارشناس براین شد که مبلغ یک میلیون از حساب شاکی بهحساب بنده واریز شده ومبلغ نود هزار تومان هم از دستگاه پوز مغازه من کشیده شده که این نود هزار تومان طی چندین دوره  کشیده شده که شاکی خود هراز گاهی بعنوان شارژ اعتباری کشیده است این نظر کارشنلس بانک بود که به دست من وشورا رسید هم اکنون این شخص یک شکایت جدید تحت عنوان تحصیل مال نامشروع از بنده کرده مخواستم ببینم من در این مورد چه دفاییاتی میتوانم از خودم در برابر شاکی داشته باشم با تشکر از راهنمایی شما