مزاحمت در همسایگی

سلام در همسایگی ما دارن ساخت و ساز می کنن صبح ساعت 8 شروع می کنن و با دستگاه کمپرسور بتن رو می کنن و واقعا صدای عذاب آوری توی خونه ی ما میاد کار که تموم شد دوباره ساعت 2-3 که ساعت استراحت ماست شروع می کنن آیا می تونیم ازشون به دلیل مزاحمت شکایت کنیم؟ ممنون