خیانت در امانت

طوفان

در سال 92 موتور سیکلت بنام همسرم خریدم. حال پس از ایجاد اختلاف خانوادگی ایشان شکایت خیانت در امانت کرده اند  و پدرشان هم شهادت داده اند که موتور بصورت صفر به امانت تحویل بنده شده.  البته من پس از اختلاف به ایشان گفتم موتورو تحویل بگیر ولی امتناع می نمایند.  شاهد هم دارم که موتور سیکلت را تحویل نمی گیرند. ارزش موتور سیکلت حدود 11 میلیون تومان می باشد. خلافی هم صفر می باشد و  همچنین موتور سالم.

 لطفا راهنمایی کنید به بازپرسی احضار شده ام . ایا با خودم ضامنی ببرم. چه ضمانتی. 

با تشکر فراوان
طوفان

در سال 92 موتور سیکلت بنام همسرم خریدم. حال پس از ایجاد اختلاف خانوادگی ایشان شکایت خیانت در امانت کرده اند  و پدرشان هم شهادت داده اند که موتور بصورت صفر به امانت تحویل بنده شده.  البته من پس از اختلاف به ایشان گفتم موتورو تحویل بگیر ولی امتناع می نمایند.  شاهد هم دارم که موتور سیکلت را تحویل نمی گیرند. ارزش موتور سیکلت حدود 11 میلیون تومان می باشد. خلافی هم صفر می باشد و  همچنین موتور سالم.

 لطفا راهنمایی کنید به بازپرسی احضار شده ام . ایا با خودم ضامنی ببرم. چه ضمانتی. 

با تشکر فراوان