خیانت درامانت

سارا
سلام دراموزشگاهی باارایه چک امانتی وپرداخت ۷۰۰تومان از ۹۰۰تومان چک ثبت نام کردم برای دوره سه ماهه اما آموزش کامل داده نشد اکنون چکم را برگه کرده چگونه می‌توانم ثابت کنم چون هیچ مدرکی تحویلم نداد و گفت از همه را یادداشت میکنم لطفا راهنماییم کنید ممنونم