اخاذي

ارمين كافي

 سلام

من با يك خانم صيغه ساعتي بودم بعد از مدتي ادعا كرد باردار هست و از رفتن به ازمايش خون امتناع كرد وحدود ١٠ ميليون از من گرفت الان بعد از ١٥ روز باز تماس گرفته كه من سرطان دارم يك نفر پيدا كن با من صيغه بشه كه من بچه را سقط كنم

اولا ميخواستم ببينم من چيكار كنم؟ 

دوما اكه واقعا راست بگه و شكايت كنه مجازاتش چي هست