عدم حضور سازنده

حسين باقري

سلام با توجه به پيش خريد آپارتمان متاسفانه سازنده موفق به دريافت پايان كار در موعد مقرر نخواهد شد و از طرفي هم بايد وام مسكن بگيرم و هم وام بانكي كه در آن شاغل هستم و مهلت استفاده از وام تا پايان سال ميباشد آيا گرفتن عدم حضور كمكي به اينجانب در اين زمينه مي كند و بعد از دريافت عدم حضور چه اقداماتي بايد انجام داد ؟ چون معمولا مراحل قانوني بسيار زمان ميبرد و اگر مهلت دريافت وام بانكي بگذرد و سال آينده سازنده بتواند دفتر خانه بيايد تكليف من چيست ؟ با تشكر باقري