طلاق غیابی

موسوی

سلام

من فعلا در امریکا زندگی میکنم و شوهرم در ایران. آیا امکان اینکه طلاق غیابی بگیرم هست؟ و به چه صورت شما میتوانید وکالت من را در این مورد متقبل شوید؟

با تشکر
موسوی

سلام

من فعلا در امریکا زندگی میکنم و شوهرم در ایران. آیا امکان اینکه طلاق غیابی بگیرم هست؟ و به چه صورت شما میتوانید وکالت من را در این مورد متقبل شوید؟

با تشکر