نفقه فرزند

جواد صادق زاده
سلام . خسته نباشید . فرزند من حتی به عنوانه یه غریبه احترام به من نمیگذاره. زمان پرداخت نفقه انگار دارم جونم دو واریز میکنم جای پول . مگه قانون نگفته احترام والدین واجبه ؟ امکانش هست که پرداخت نکنم به همین دلیل؟ مدرک به اندازه کافی دارم برای صحته حرفهام.