مجازات فحاشی در فضای مجازی

محسن
سلام فردی کلاهبرداری کرده است وما از او شکایت کرده ایم ودرتلگرام نیزبه او فحاشی کردیم وآن شخص هم ازما شکایت کرده است سابقه ی کیفری نداشته واولین بارمان است مجازات اینکار چیست؟