دادن سفته به کسی

آتوسا
با سلام اگر بخواهم سفته به کسی بدهم بعنوان ضمانت چگونه باید قرارداد نوشته بشه که آینده طرف مقابل نتونه از سفته سواستفاده کنه؟ ممنون