مواد

سلام

برادر من با 18 گرم هرویین همراه با دوستش دستگیر شده است و الان حدود 4 ماهه زندانه و هنوز حکم او را نداده اند علی رغم اینکه دوبار بازپرسی رفته و تحقیقات محلی انجام شده است؟ حال سوال من این است که

ایا احتمال تبرئه وجود دارد با توجه به اینکه مواد متعلق به دوستش بوده؟ و آیا اگر حکم الان داده شود می تواند 22 بهمن عفو شامل حالش شود؟

با سپاس