خرید ملک

عباس
باسلام..بنده یک باب مغازه در سال 90 خریداری نموده ام و سال 93 سند تک برگ گرفتم حالا بعد از پنج سال ورثه برادر مرحوم شکایت نموده مبنی بر این ک سال 93 متوجه فروش مغازه شده ام و ادعای حق شفعه نمودن ..مغازه مذکور 20 متر بوده و یک باب مغازه 20 متری دیگر در جوار ان قرار دارد و مدعی شدن با هم شریک هستیم و مغازه مذکور فقط دیوار وسط مشترک دارن ولی دو دهنه ی 20 متری ب حساب میان .ولی قبلا تقسیم کردن دو برادر مرحوم ولی ورثه بخاطر منافع خودشان ب دادگاه ارائه نمی دهند با توجه ب فوت کاتبایا شهودی ک در نامه تقسیم هستن اگر شهادت بدهن تاثیر دارد یا خیر و کلا ایا حق شفعه شامل حالشان می شود..درضمن گفتن ک ب علت بیماری عمویمان تا حالا شکایت نکردیم