مزاحمت در همسایگی

احسان عالیمهر

عرض سلام و احترام - به علت بوجود آمدن مشکل در سیستم لوله کشی همسایه طبقه فوقانی ، و نشت رطوبت ، منزل بنده دچار خسارت شده . در چند مرحله تذکر به همسایه و البته تعمیرات بسیار جزئی او ، نتیجتا ابراز میکند که بیشتر از این کاری نمیتواند انجام دهد ، و نتیجتا هر روز حجم  خسارت وارده به منزل بنده بیشتر میشود. به چه طریق این مشکل را پیگیری کنم . ممنون.
احسان عالیمهر

مزاحمت و ایجاد خسارت توسط همسایگان