قسط بندی و اعسار دیه

سعید عرفانی

با سلام

اینجانب در پرونده ای 70 میلیون دیه بریده شده برنده شده ام بعد از 2سال و نیم و هفته بعد پرونده به اجرای احکام می رود

سوال؟

آیا شخص می تواند تقاضای اعسار بدهد؟ قبول می شود ؟در صورت قبول شدن حداکثر تقسیط چه مدت خواد بود

با تشکر