شکایت حقوقی از چک برگشتی

کبری غلامی
سلام خسته نباشید .در خصوص چک برگشتی ایا دارنده چک برگشتی میتواند پس از برگشت چک ان را به دیگری واگذار کند و ان دیگری شکایت حقوقی نماید؟