بارنامه هم نام

مرید رحیمی

سلام من و پسر عمویم از یک شخص خرید کردیم و من1500 بسته و پر عمویم1340 بسته خریده و کل پول اون را واریز کردیم الان او1340 بسته را فرستاده و مدعی شده که به من فرستاده در حالی که باربری تحویل گیرنده به نام و نام خانوادگی پسر عمویم رسید کرده است.

پسر عمویم نیز در وایبر و تلگرام با او معامله کرده و من با مکالمات تلفنی حالا او مدعی شده که بار 1500 بسته بوده در حالی که بار 1340 بسته است

از طرفی نام خانوادگی هر دو تای ما رحیمی است

بارنامه رحیمی خالی دارد و من با نام و فامیلی خودم که رحیمی است شکایت کردم

شورای حل اختلاف هم با فروشنده فامیل در آمده و زیاد به من توجه ندارند