طلاق

نازنین
سلام من 8ماه هست ک باپسرعموم عقد کردم و بعد از ازدواج با شکاکی های شوهرم ب اوگفتم ک کسی دیگه رومیخوام شوهرم من رو طلاق ندادولی خیلی شکاک شدمنم با کسی ک میخاستم اوایل عقدمون تلفنی صحبت میکردیم ولی دیگه اینطور نبود ب شوهرم وفادار بودم فک میکرد ب او خیانت میکنم همیشه منم از شکاکی هاش خسته شدم واو با من شرط کرد ک عروسی نمیگیرم ماه عسل میریم باخانوادم زندگی میکنی و باید با خانواده خودت قطع رابطه کنی منم شرطش رو قبول نکردم و تصمیم ب جداشدن گرفتیم شوهرم ب من طلاهای زیادی داده میخاستم بدونم اگه شوهرم ب دادگاه ثابت کنه ک من بهش خیانت کردم ینی تلفنی ایا میتونه طلاهاشو از من بگیره میخوام بدونم اون موقع ک ثابت کرد دادگاه طلارو ب کی میده یااینکه توهرشرایطی طلاحق زنه ؟؟؟