درخواست ردگیری از طریق موبایل

محمد

با سلام و احترام

بنده مبلغ 12 میلیون تومان از موجر خودم طلبکار هستم بابت پول پیش رهن، حکم جلبش رو گرفتم اما دسترسی بهش ندارم میتونم درخواست ردگیری مکانش رو از سمت دادگاه به اپراتورهای موبایل داشته باشم؟
محمد

بنده مبلغ 12 میلیون تومان از موجر خودم طلبکار هستم بابت پول پیش رهن، حکم جلبش رو گرفتم اما دسترسی بهش ندارم میتونم درخواست ردگیری مکانش رو از سمت دادگاه به اپراتورهای موبایل داشته باشم؟