بررسی مساله کیفری دو دادگاه استان

کریم
یه شخصی در دادگاه کیفری 101 استان هم به مجازات حبس تعلیقی و هم به 74 ضربه شلاق محکوم شده ,همون شخص نیز در دادگاه کیفری 120 استان به دو مجازات نقدی 200 و 500 هزار تومانی محکوم شده مسئله اینه که تکلیف اون حبس تعلیقی چی هست؟؟ و مسئله دوم به کدام دادگاه باید اجراییه رو تقدیم کرد؟؟