فروش وکالتی خودرو

Parss
با سلام و خسته نباشید بنده چند وقت پیش ماشینم را دست دوستم دادم تا بفروشد و اوهم به یک بنگاهی داد و قولنامه ای تنظیم کردند و من نمی دانم مفاد قولنامه چیست ولی بعد در محضر سند رسمی به نام خریدار خورد ولی در متن سند نوشته شده فروشنده ضامن کشف فساد شرعی و قانونی مورد معامله می باشد و مدتی تعیین نشده 1-حال اگر خریدار ثابت کند که ماشین مشکلی داشته که ندانسته یا شرایط فسخ معامله را داشته باشد تا چه زمان می تواند ادعا کند؟ و طرف آدم خطرناکی باشه که بخواد جرمی بکنه و بندازه گردن من 2- و حال اگر به بنده دسترسی نداشته باشند و حتی دادگاه هم نتواند بنده پیدا کند ،ماشین دوباره به نام من می خورد؟ 3-بعد اگر این اتفاق بیفتد بدون اطلاع من، اون موقع تکلیف خودرو چیست و به چه کسی تحویل میدن؟ 4-و اگه قبل و بعد از آن جرمی با این خودرو اتفاق بیفته به گردن من می افته؟ ممنون از راهنماییتون


Parss
با سلام و خسته نباشید بنده چند وقت پیش ماشینم را دست دوستم دادم تا بفروشد و اوهم به یک بنگاهی داد و قولنامه ای تنظیم کردند و من نمی دانم مفاد قولنامه چیست ولی بعد در محضر سند رسمی به نام خریدار خورد ولی در متن سند نوشته شده فروشنده ضامن کشف فساد شرعی و قانونی مورد معامله می باشد و مدتی تعیین نشده 1-حال اگر خریدار ثابت کند که ماشین مشکلی داشته که ندانسته یا شرایط فسخ معامله را داشته باشد تا چه زمان می تواند ادعا کند؟ و طرف آدم خطرناکی باشه که بخواد جرمی بکنه و بندازه گردن من 2- و حال اگر به بنده دسترسی نداشته باشند و حتی دادگاه هم نتواند بنده پیدا کند ،ماشین دوباره به نام من می خورد؟ 3-بعد اگر این اتفاق بیفتد بدون اطلاع من، اون موقع تکلیف خودرو چیست و به چه کسی تحویل میدن؟ 4-و اگه قبل و بعد از آن جرمی با این خودرو اتفاق بیفته به گردن من می افته؟ ممنون از راهنماییتون