گرفتن پرینت پیامک همراه اول اعتباری

یوبی
شخصی ماشینش آتش گرفته.از بنده شکایت کرده که مرا تهدید به آتش زدن خودرو کرده.شاکی چند پیام از شماره من به دادگاه نشان داده در حالیکه بنده همچین پیامی را نفرستادم.قاضی مرا به آکاهی فرستاد ویک روز زیر شکنجه بودم.اما من به جرمی که مرتکب نشده ام اعتراف نکردم.سوالم این است آیا دادگاه در همچین مواردی دستور پرینت متن پیامکهای مرا میدهد یا خیر؟خواهش میکنم زود جوابم را به ایمیلم بفرستین.خیلی برام مهمه.اجرکم عندالله


یوبی
خصی ماشینش آتش گرفته.از بنده شکایت کرده که مرا تهدید به آتش زدن خودرو کرده.شاکی چند پیام از شماره من به دادگاه نشان داده در حالیکه بنده همچین پیامی را نفرستادم.قاضی مرا به آکاهی فرستاد ویک روز زیر شکنجه بودم.اما من به جرمی که مرتکب نشده ام اعتراف نکردم.سوالم این است آیا دادگاه در همچین مواردی دستور پرینت متن پیامکهای مرا میدهد یا خیر؟خواهش میکنم زود جوابم را به ایمیلم بفرستین.خیلی برام مهمه.اجرکم عندالله