حقوق معوق

طه

با سلام
من چندین ماه حقوق معوق از شرکتی که قبلا در آن مشغول به کار بوده ام طلب دارم و همچنین 50میلیون تومان سفته نزد آنان دارم
تا چه زمانی پس از خارج شدن از شرکت می توانم اقدام قضایی کنم؟
آیا می توانند سفته را علیه من استفاده کنند؟
با توجه به بدون قرارداد بودن کار و عدم بیمه شدن می توانم اثبات کنم که در آن شرکت فعالیت می کردم؟