ارثیه

مهدی

من متولد سال 1338 می باشد که تا سال 1381 بهمراه چهار برادر کوچکتر خودم برای پدرمان کار میکردیم و دارایی هایمان با هم تجمیع بود در سال 1381 اقدام به جدا شدن اموالمان کردیم که در این بین دو برادر بنام های محبعلی و یاور از دوبرادر و پردمان جدا شدیم در هنگام جدا شدن بصورت شفاهی قرار بر این شد که پدر و مادرم هرکدام یک سهم و برادرها هرکدام یک سهم بردارند و پدر و مادرم در نزد هرکسی بودند اموال انها نزد ان فرزند به امانت بماند تا در هنگام مرگ تقسیم شود ولی در هنگام نوشتن متنی برای این توافق یک وصیت نامه درون محضر نوشته شد  و در ان قید شد که من و برادر بزرگترم سهم خودمان از اموال پدری اعم از منقول و غیر منقول گرفته ایم و دیگر هیچ حقی نداریم (به غلط|) و ان دو برادر از بیسوادی ما سوء استفاده کردن و ما نیز این وصیت نامه را در ان سال امضاء کرده ایم ولی همکنون ان را قبول نداریم حالا همکنون پدرمان فوت شده است و برادرن من که پدر و مادر نزد ایشان زندگی میکردند و اموال پدرمان نزدشان به امانت بود یک وصیت نامه دستی به ما نشان داده اند که در ان پدربزرگ ما اقرار کرده است که تمام اموالم را به پسرانم که مرا نگهداری کرده اند میبخشم (مادربزرگ ما نیست چند سال قبل فوت کرد و همه اموالش نزد پدربزرگمان مانده است) وصیت نامه دوم محضری نیست ما تاکنون اقدام قانونی انجام نداده ایم ولی برادران من با استناد به این دو وصیت نامه اعلام میکنن که شما سهمی از اموال ندارید (به غلط) ما میتوانیم شاهدانی بیاوریم که نشان میدهد در سال 81 ما فقط سهم خود را از اموال مشاء بین خودمان گرفته ایم نه اموال و ارثیه پدری

حالا میخواهم بدونم اگه شکایت کنم میتونم به سهم ارث خودم برسم

حق وکالت این پرونده چگونه محاسبه میشود