مشکلات جنسی

م.ط

باسلام

13ساله ازدواج کردیم.2تا بچه دارم والا31ساله هستم.همسرم هیچوقت به لحاظ عاطفی وجنسی تامینم نکرده.وچند وقته که مشکل زود انزالی وعدم نغوذ داره شدید.ومن متاسفانه میل زیاد جنسی دارم.باتوجه به ناسازگاری وجنجالهای همیشگی که داریم وهیچ محبت وعاطفه ای بینمون نیست  به جدایی فکر میکنم.ایا دادگاه به من حقی میده؟