شکایت های پی در پی

ضیایی

ما تولید کننده کود های شیمیایی هستیم یک شخص با ما کار میکرد که به مشکل خوردیم و ایشان 120 میلیون تومان چکهایی که به ما دادند پاس نکردند. که بابت این شکایت کردیم و در حال پیگیری هست. اما مشکلی که هست اینه که این آقا راه میفته و به هر جایی که میتونه شکایت های مختلف طرح میکنه و ما هر روز باید بریم جواب بدیم. اعم از اینکه بهداشت محیط رو به هم میزنیم یا قانون کار رعایت نمیکنیم یا چیز هایی که اصلا ربطی به ایشون نداشته. با این کارها میخواسته ما را به تنگ بیاره که چکها را پس بدیم و بی خیال بشیم. چندین بار هم پیشنهاد داده که مثلا 6 میلیون بدم 120 م چکها را پس بدید و روی شکایت ها هم رضایت بذارن. از این روش استفاده ابزاری میکنه و به ما فشار میاره. حالا زحمت بکشید بگین چه کنیم؟؟؟؟؟؟ تشکر
ضیایی

سلام
ما تولید کننده کود های شیمیایی هستیم یک شخص با ما کار میکرد که به مشکل خوردیم و ایشان 120 میلیون تومان چکهایی که به ما دادند پاس نکردند. که بابت این شکایت کردیم و در حال پیگیری هست. اما مشکلی که هست اینه که این آقا راه میفته و به هر جایی که میتونه شکایت های مختلف طرح میکنه و ما هر روز باید بریم جواب بدیم. اعم از اینکه بهداشت محیط رو به هم میزنیم یا قانون کار رعایت نمیکنیم یا چیز هایی که اصلا ربطی به ایشون نداشته. با این کارها میخواسته ما را به تنگ بیاره که چکها را پس بدیم و بی خیال بشیم. چندین بار هم پیشنهاد داده که مثلا 6 میلیون بدم 120 م چکها را پس بدید و روی شکایت ها هم رضایت بذارن. از این روش استفاده ابزاری میکنه و به ما فشار میاره. حالا زحمت بکشید بگین چه کنیم؟؟؟؟؟؟ تشکر