حاملگي دختر از مرد همسردار طي ازدواج موقت

آزيتا سلامي

با سلام. با مردي که داراي زن و بچه است ازدواج کرده و حامله شده ام. مسأله را با وي در ميان گذاشته ام و با او بر سر ازدواج دائم يا موقت به تفاهم رسيده ايم. با توجه به اين که او همسر دائم دارد و همسرش اجازه ازدواج مجدد به وي نمي دهد، تکليف ما چيست و از چه راهي مي‌توانم فرزند خود را حفظ کنم و براي او شناسنامه بگيرم به طوري که به آينده او هم لطمه‌اي نخورد؟