چک جعل شده

narjess
با سلام شوهر خواهرمن یک قطعه چک از دسته چک من برداشت کرده ویک امضا جعلی روی آن زده است ودر سال ۸۹ با آن یک وام گرفته ومن اصلا از این بابت خبر نداشتم امسال خواستم وام بگیرم دیدم چک برگشتی دارم پیگیر شدم با چک من وام گرفته شده است وبانک به علت اینکه وام پرداخت نشده چک من را که به اسم یک نفر دیگه امضا شده است را برگه کرده الان باید چکار کنم آیا هیچ جوری میتونم چکم را بگیرم یا از بانک شکایت کنم که چکی که ایتعلام نشده چطوری قبول کردن .من ندارم پول چک رو بدهم چون شوهرم شیمی درمان میشود ممنون میشم راهنماییم کنید ا