خسارت

علی

شرح درخواست ...با سلام و سپاس
من یک واحد آپارتمان را با یک پارکپینک بعلاوه  چهارو نیم دانگ از شش دانگ پارکینگ دیگر خریداری نموده ام الان که پایان کار و تفکیکی را مالک گرفته میگه بیش از یک پارکینگ نمیتونه به من بده وشهرداری پارکینگ دیگه را برای تجاری که در ملک هست منظور کرده ،حالا من که ارزش ملکم با یک واحد پارکینگ افت میکنه  بایدچکار کنم ضمنا در قولنامه برای عدم انجام تعهدشرط پرداخت خسارت گذاشته ایم و فروشنده این بخش تعهدش یعنی تحویل ندادن پارکینگ و همچنین انتقال سندرا که باید تا یکسال انجام میداد تا الان که بیش از دو سال شده بعلت حاضر نشدن سند انتقال نداده است به نظر شما برای گرفتن خسارت وارده چکار کنم.با سپاس دوباره.
علی

با سلام و سپاس
من یک واحد آپارتمان را با یک پارکپینک بعلاوه  چهارو نیم دانگ از شش دانگ پارکینگ دیگر خریداری نموده ام الان که پایان کار و تفکیکی را مالک گرفته میگه بیش از یک پارکینگ نمیتونه به من بده وشهرداری پارکینگ دیگه را برای تجاری که در ملک هست منظور کرده ،حالا من که ارزش ملکم با یک واحد پارکینگ افت میکنه  بایدچکار کنم ضمنا در قولنامه برای عدم انجام تعهدشرط پرداخت خسارت گذاشته ایم و فروشنده این بخش تعهدش یعنی تحویل ندادن پارکینگ و همچنین انتقال سندرا که باید تا یکسال انجام میداد تا الان که بیش از دو سال شده بعلت حاضر نشدن سند انتقال نداده است به نظر شما برای گرفتن خسارت وارده چکار کنم.با سپاس دوباره.