کفالت مادر بزرگ

مجید
پدرم زنده است و مادرم فوت کرده و پدرم زن گرفته است.من دانشجو هستم.پدر بزرگم هم فوت کرده است.مادر بزرگم ده فرزند دارد هم پسر و هم دختر.هیچ کدام از فرزندان مادر بزرگم سرپرستیش را برعهده نمیگیرند.تنام خرج خودم و مادربزرگم را خودم کار میکنم در می آورم.آیا برای خدمت سربازیم میتوانم سرپرستی مادر بزرگم را بگیرم که خدمت نروم؟میتوانم دادگاه بروم که حکم سرپرستی مادر بزرگم را بگیرم بعد نامه ای که دادگاه بهم میدهد راببرم پلیس+۱۰ معافیتم را بگیرم؟ اگر راهنماییم کنید از شما متشکرم.


مجید

پدرم زنده است و مادرم فوت کرده و پدرم زن گرفته است.من دانشجو هستم.پدر بزرگم هم فوت کرده است.مادر بزرگم ده فرزند دارد هم پسر و هم دختر.هیچ کدام از فرزندان مادر بزرگم سرپرستیش را برعهده نمیگیرند.تنام خرج خودم و مادربزرگم را خودم کار میکنم در می آورم.آیا برای خدمت سربازیم میتوانم سرپرستی مادر بزرگم را بگیرم که خدمت نروم؟میتوانم دادگاه بروم که حکم سرپرستی مادر بزرگم را بگیرم بعد نامه ای که دادگاه بهم میدهد راببرم پلیس+۱۰ معافیتم را بگیرم؟ اگر راهنماییم کنید از شما متشکرم.
مجید

چرا جواب نمیدهید؟

شما که در سایت  مشاوره حقوقی آنلاین نوشته اید.