مالیات بر ارث

ر
سلام خسته نباشید اگر کسی وسیله نقلیه ای را به ارزش صد میلیون تومان به صورت قرار دادی بفروشد و بعد از مدتی بمیرد ایا به ان وسیله نقلیه فروخته شده قراردادی مالیات بر ارث تعلق میگیرد؟