درخواست طلاق

Shadi

با عرض سلام و خسته نباشي خدمت شما 

ازينكه وقت ميذارين و اين متن و ميخونيد واقعا ممنونم لطفا اكه ميشه سريعتر جواب بدين واقعا وقت ندارم من ٥ساله با اقاي ازدواج كردم كه قبلا دو بار ازدواج كردن و ٢٠سال إز من بزركترن بخاطر فشار خونوادم ازدواج كردم منتها إز همون روز اول با هم مشكل داشتيم ايشون بخاطر انتقام إز زن دومشون با من ازدواج كردن وزمانيكه با من دعوا ميكنن با خانم اولشون درميون ميذارن،مشكل من اينجاس تو اين ٥سال زن دومشون بارهاوبارها مزاحم من و خونوادم شدن و شكايتايي إز من و برادرم و شوهرم مدام مارو تو اين دادكاه ها كشونده و به جايي نرسيدن و متقابلا همسرم إز من و خانوادم استفاده ميكنه كه ازيشون شكايت كنم يني تو اين ٥سال مدام به وسيله من شكايت شده و شكايت كردن و همين يك ماه بيش بازم آزم خواستن شكايت كنم ازين خانم من واقعا توان ندارم ديكه ووحيه مو إز دست دادم اين داستان اين ٥سال زندكيم در طول اين ٥سال هم مشكلات زيادي داريم هر شب مشروب ميخوره و اذيتم ميكنه و كتكم ميزنه اخرشم در خونه رو روم قفل ميكنه كه ازش شكايت نكنم مدرك زيادي ندارم جز جن تا عكس كه خودم إز كبودياي بدنم كرفتم و جن تا ويس كه زماني كه توهين كردن صداشو ظبط كردم و فوشاي ركيكي به مادرم و بابام كه فوت كردن كرده و جن تا ويس كه زماني كه مست كرده و اذيتم كرده و يه سونوكرافي كه ناخواسته باردار شدم ودوس داشتم نكه دارم ولي به زور تو ٣ماهكي وادارم كرد كه سقط كنم جالب اينجاس كه دكتريو كه برام بيدا كرد همسر دومش بيدا كرده بود، از لحاظ مادي واسه من هميشه بول ريختن تو حسابم اما مدام منو تحت نظر كرفته كه به خونوادم ميدم يا نه كه جندين بارم سره اينكه من به خوانوادم بول دادم توهين كرده و دعوا كردن در حالي كه اصلا اينطوري نبوده و من كل مبلغ بولشونو به حساب خودش واريز كردم،كه توهين نشنوم تو اين ٥سال تقريبا ٥٠ ميليون خورد خورد از مادرم كرفتمو خرج كردم كه ايشون به خيال خودشون فكر ميكنن كه خيلي به من رسيدن ميتونم برينت حسابمو بكيرم،از ٤ماه بيش هم يك بار ديكه تو حسابم بول ريخته كه الان كه تو ماموريت كاري هستن بتونم استفاده كنم اما مدام با حرفاش ازارم ميده كه اين بولو به داداشام دادم يا نه نتونستم به يه قرون اون بول دست بزنم كه مبادا بابام دوباره سره هبجي فوش بخوره.از لحاظاخلاقيم مدام از من ميخواد كه خواهرم يا يكي از دوستامو براش بيارم يه كاري كرده كه حتي قطع رابطه كردم با همه خيلي تنها شدم شاهدم فقط خواهرم بود كه جن روز اومد خونه م بخاطر كتك و فوشايي كه مست شده بودو و ميخواست خواهرمو براش بيارم بود كه اونم بخاطر سرطان جن ماه بيش فوت كرد  هر كسي اومد خونه م مست كردو آزم خواست بيارم كه باهاش رابطه برقرار كنه الان ديكه هيجكسو ندارم خيلي خيلي داغونم،حتي ديكه خونوادم كه شهرستانن باهام قطع رابطه كردن،جالبم اينجاس جلو ديكران خيلي محترمانه رفتار ميكنه كه كسي باورش نميشه اين اخلاقش باشه،متاسفانه دستم به هيج جايي بند نيست فقط ميخوام بزارمو برم جون خيلي داغونم نميخوام مهريه بكيرم جون مهريه منو ٢٠ميليون اونم خودش كفت نه من و ١٣٦٦تا سكه كه ثبت كردن همشو بهم داده در حالي كه هيج جيزي به من داده نشده و جيزي نكرفتم و ميتونم ثابت كنم كه اين كارم فقط به اين دليل بود كه خونوادمو راضي كنه در حالي كه عنوان نصف دارايشون به نام خانم اولشون هست در هر صورت هيج جيزي نميخوام فقط ميخوام جدا شم خيلي تحقيرشدم،الان نه ميخوام درخواست مهريه نه نفقه كنم فقط ميخوام درخواست طلاق بدم كه با شرايط و روحيه ايي كه دارمً نميتونم برم درخواست بدم و بامو بزارم تو دادكاه،اكه بخوام زحمت اين كارو بدم به شما يني فقط ميخوام درخواست طلاقمو شما انجام بدين و بقيه مراحلشو خودم بيكيري كنم اكه بفهمن من درخواست دادم شايد راحتتر جدا شيم فقط خودم واقعا آزار ميبينم برم شكايت كنم هزينه ايي كه بابت اينكار ميكيريد جقدره يني فقط بابت درخواست طلاق؟جون بقيه مراحلشو ميتونم انجام بدم،لطفا اكه ميشه باهام كم حساب كنيد جون واقعا توان مالي ندارم،بابت وقتي كه كذاشتين ممنونم لطفا منو در جريان بزاريد منتظرم