سرقت مستوجب تعزیر

جابری عسل
سلام ..همسرم بدون اطلاع از سرقتی بودن وسیله نقلیه (موتور) آن را خریداری کرده و با معرفی فروشنده و غیره درحال حاضر محکوم ب ده ماه حبس تعزیری شده قاضی با توجه به پرس و جو هايي که خودم داشتم متوجه شدم برایش قرار کفالت صادر کرده با هر بار مراجعه متاسفانه قاضی نه حرفی از جوازی سندی و غیره کرده !! و نه حتی راهنمایی که آیا همسرم شاکی دارد یا خیر ...در ضمن همسرم سابقه ندارد و دوربین مکانی که موتور به سرقت رفته کاملا نشان داده که همسرم مشارکتی نداشته ...واقعا مانده ام که چه کاری انجام دهم تا همسرم را بتوانم آزاد کنم پسرم وابستگی شدیدی ب پدرش دارد و متاسفانه در این چهل روز پرخاشگر و گاهی انزوا را ترجیح میدهد افت تحصیلی پیدا کرده دخترم هم همینطور ....کمکم کنید اگر راهی هست تا نفس دارم خواهم رفت سپاسگزارم