منافات ثبت شرکت و استخدامی دولتی

فریدون صادقی

با سلام ، من در حال حاضر هیچ شغل دولتی ندارم و می خواهم یک شرکت در زمینه امور مهندسی ثبت کنم ، میخواستم بدانم اگر زمانی آزمون استخدام دولتی قبول شوم امکان دارد ثبت شرکت به اسم بنده مشکلی در استخدام شدنم ایجاد کند؟ و مانع از استخدامی من در آن دستگاه دولتی شود؟

با تشکر و سپاس
فریدون صادقی

با سلام ، من در حال حاضر هیچ شغل دولنی ندارم و می خواهم یک شرکت در زمینه امور مهندسی ثبت کنم ، می خواستم بدانم اگر زمانی در آزمون استخدام یکی از ادارات دولتی قبول شوم ، امکان دارد ثبت شرکت به اسم بنده مشکلی در استخدام شدن اینجانب ایجاد نماید؟ و مانعی برای استخدام شدنم باشد؟

با تشکر