مطالبه سفته به عنوان ضمانت قرارداد

من از یک موسسه آموزشی نمایندگی در زمینه آموزش چرتکه گرفتم. با این شرایط که 4 میلیون برای امتیاز نمایندگی از من گرفتند. و باید 20 درصد از شهریه دریافتی از فراگیران رو به اونها ببپردازم. اونها هم باید به من آموزش و منابع میدادن که دادن. و شرایط دیگه قرارداد هم اینه که مالکیت معنوی آموزش ها، منابع و اطلاعات با اونهاست و من در صورت افشای اونها و یا فسخ قرارداد و ... حق ندارم در این زمینه یعنی آموزش چرتکه هیچ فعالیتی بکنم. و به عنوان ضمانت این تعهد هم 50 میلیون تومن سفته ازم گرفتن.
اما بعد از عقد قرارداد فهمیدم آموزش ها، منابع و خدماتشون رو هم گرون و هم بی کیفیت هست و در بیرون هم ارزون و باکیفیت تر قابل دسترس بوده و خلاصه سرم کلاه رفته .
بنابراین من میخوام قرارداد فسخ کنم و با یک موسسه دیگه کار کنم. اما در این صورت 50 میلیون تومان سفته دادم که میذارن اجرا.
اما یه راه فراری پیدا کردم که در موردش مطمئن نیستم . اینکه قرارداد ما یه اشکال اساسی داره که میتونه باطل باشه. به این ترتیب که قرار بوده من بعدا یک موسسه ثبت کنم و نام اون موسسه در قرار داد به عنوان طرف دوم قید بشه. اما من هنوز هیچ موسسه ای ثبت نکردم و همچنان در متن در جای طرف نام و آدرس طرف دوم قرارداد که موسسه منه خالی هستش. نوشته شده بین اون موسسه و موسسه جای خالی به آدرس ثبتی جای خالی به مدیریت علی حسینی.
حالا سوالم اینه که اولا درست فکر میکنم که قراردادمون با این شرایط باطل هست یا نه ؟
دوما آیا میتونن با استناد به این قرار داد سفته م رو بذارن اجرا ؟
سوم اینکه با فرض اینکه قرارداد باطله، میتونن مستقل از این قرارداد سفته م رو اجرا بزارن و مطالبه کنن ؟
من از یک موسسه آموزشی نمایندگی در زمینه آموزش چرتکه گرفتم. با این شرایط که 4 میلیون برای امتیاز نمایندگی از من گرفتند. و باید 20 درصد از شهریه دریافتی از فراگیران رو به اونها ببپردازم. اونها هم باید به من آموزش و منابع میدادن که دادن. و شرایط دیگه قرارداد هم اینه که مالکیت معنوی آموزش ها، منابع و اطلاعات با اونهاست و من در صورت افشای اونها و یا فسخ قرارداد و ... حق ندارم در این زمینه یعنی آموزش چرتکه هیچ فعالیتی بکنم. و به عنوان ضمانت این تعهد هم 50 میلیون تومن سفته ازم گرفتن.
اما بعد از عقد قرارداد فهمیدم آموزش ها، منابع و خدماتشون رو هم گرون و هم بی کیفیت هست و در بیرون هم ارزون و باکیفیت تر قابل دسترس بوده و خلاصه سرم کلاه رفته .
بنابراین من میخوام قرارداد فسخ کنم و با یک موسسه دیگه کار کنم. اما در این صورت 50 میلیون تومان سفته دادم که میذارن اجرا.
اما یه راه فراری پیدا کردم که در موردش مطمئن نیستم . اینکه قرارداد ما یه اشکال اساسی داره که میتونه باطل باشه. به این ترتیب که قرار بوده من بعدا یک موسسه ثبت کنم و نام اون موسسه در قرار داد به عنوان طرف دوم قید بشه. اما من هنوز هیچ موسسه ای ثبت نکردم و همچنان در متن در جای طرف نام و آدرس طرف دوم قرارداد که موسسه منه خالی هستش. نوشته شده بین اون موسسه و موسسه جای خالی به آدرس ثبتی جای خالی به مدیریت علی حسینی.
حالا سوالم اینه که اولا درست فکر میکنم که قراردادمون با این شرایط باطل هست یا نه ؟
دوما آیا میتونن با استناد به این قرار داد سفته م رو بذارن اجرا ؟
سوم اینکه با فرض اینکه قرارداد باطله، میتونن مستقل از این قرارداد سفته م رو اجرا بزارن و مطالبه کنن ؟