ترک خانواده

حسن سلیمانی

سلام خسته نباشید.من و پدر همیشه دعوا میکنیم،کلا من را نمی خواهد،3 برادر هستیم،ولی من را هیچکس نمی خواهد.حالا میخوام اسمم از شناسنامه پدرم حذف شود.راهنماییم کنیم.تورو خدا راهنماییم کنین
حسن سلیمانی

سلام خسته نباشید.من و پدر همیشه دعوا میکنیم،کلا من را نمی خواهد،3 برادر هستیم،ولی من را هیچکس نمی خواهد.حالا میخوام اسمم از شناسنامه پدرم حذف شود.راهنماییم کنیم.تورو خدا راهنماییم کنین
حسن سلیمانی

خسته شدم